Idéntől változik a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény. Sok változás érinti a termőföldekre tervezett naperőművek építési, művelés alól kivonási szabályait is. Összefoglaljuk a már életbe lépett változásokat!

A változással bevezetésre került az alábbi kategória, amely kimondottan naperőművekre érvényes:2§ 22. kis teljesítményű erőmű: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, a napenergiát felhasználva villamos energiát termelő erőmű.

Az első változás, hogy az átlagosnál gyengébb minőségű föld esetében egyszerűsödik, és sokkal gyorsabbá válik az engedélyezési eljárás:

8/C. § Kis teljesítményű erőmű létesítése miatt termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése esetén az ingatlanügyi hatóság helyszíni szemle tartása és talajvédelmi szakkérdés vizsgálata nélkül, a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, ha az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet érint és a 12. § (1) bekezdésben meghatározott kérelemben az igénybevevő nyilatkozik arról, hogy az érintett területen más beruházás megvalósítása nincs folyamatban. Az ügyintézési határidő ilyen esetben 8 nap, ha az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére áll minden szükséges irat.

Egy 2017 december végi kományrendelet (2125/2017.) azt is megfogalmazza, hogy 2018-ban kiemelten kell támogatni azt, ha egy főldműves létesít naperőművet. A részletek kidolgozása még folyik, de a szándékot már a mostani változás is tükrözi – ha földműves létesíti a naperőművet, akkor még engedély sem kell:

10§ (2) A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet

  1. h) kis teljesítményű erőmű földműves tulajdonos, vagy földműves földhasználó általi létesítése, üzemeltetése

céljából veszik igénybe.

Végül, de nem utolsó sorban, a kivonás JÁRULÉKMENTES:

21§ (3) Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását

  1. m) kis teljesítményű erőmű építése

céljából engedélyezi.

Az elképzelés és a könnyítés megújuló energetikai szempontból üdvözlendő, de személy szerint jobban örültem volna, ha a szabályozás csak a nagyon gyenge (pl. <10) aranykorona értékű területekre vonatkozik. Rengeteg gyenge termőképességű vagy tisztán homokos területünk van, nem hiszem, hogy hasznos a jó termőföldekre naperőműveket építeni.